Gespreksgroep voor partners/mantelzorgers van mensen met geheugenproblemen of dementie, 16 december 14.00u

Start: woensdag 27 januari, 14.00 uur in Odensehuis Haarlem, Da Vinciplein 73, 2037 RR Haarlem

Verreweg de meeste mensen met geheugenproblemen of dementie wonen thuis. Dan wordt wel eens voorbij gegaan aan het feit dat dementie niet alleen zwaar ingrijpt op het leven van degene met geheugenproblemen zelf, maar ook op dat van partner en naasten. De zorg voor iemand met dementie is vaak intensief en langdurig. De ervaring leert dat de mantelzorger geneigd is om zo lang als mogelijk door te gaan met het geven van aandacht en zorg, met het voortdurende risico van overbelasting.

Voor wie is de gespreksgroep geschikt?

“Doe ik het wel goed?”, “Hoe moet ik omgaan met mijn partner met geheugenproblemen of dementie?” en “Hoe vind ik meer tijd en aandacht voor mezelf?” zijn regelmatig terugkerende vragen.

Het delen van kennis en ervaringen met andere mantelzorgers is een methode om – door (h)erkenning van de problemen en het uitwisselen van tips en trucs – beter te leren omgaan met de zorg voor uw partner en voor uzelf. U leert meer over dementie en over mogelijkheden voor hulp bij de zorg. Want het is juist u die weet wat de zorg in de praktijk betekent.

De eerste bijeenkomst is een kennismaking waarbij aan de orde komt welke behoeften bestaan en samen af te spreken  hoe we de bijeenkomsten gaan invullen. We kunnen hierbij denken aan het bespreken van thema’s en het uitnodigen van een deskundige op dat gebied. Gespreksleider is Greet Doornenbal Humanistisch Raadsvrouwen geestelijk verzorger.

Uitgangspunt is 5 sessies van 1,5 uur, 1 keer per maand, de gespreksgroep bestaat uit max 5 personen. Data worden in overleg bepaald. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. We nemen de Coronamaatregelen zorgvuldig in acht.

Mocht u niet aan deze gespreksgroep kunnen deelnemen dan kunt u zich opgeven voor een volgende gespreksgroep.

Voor vragen, aanmelden of voor meer informatie, belt u gerust met Ellen Kestens 06 30208824 of mail info@odensehuishaarlem.nl

terug naar het overzicht

Wat is er te doen?

Maandag 11 december 2023

09:30 16:00 Inloop
10:00 Koffie
10:30 11:30 Koersbal
11:00 14:30 Open invulling
12:30 Samen lunchen
13:00 14:00 Qi gong
14:00 Thee
bekijk de hele agenda

Contact

Leonardo Da Vinciplein 73
2037 RR Haarlem
T: 06-30208824
E: info@odensehuishaarlem.nl

Openingstijden

Maandag en woensdag
van 10.00 tot 16.00 uur

Bezoek ons op Facebook