06-30208824

Welkom bij het Odensehuis Haarlem

Wij zijn een inloop-, informatie- en ontmoetingscentrum voor mensen met (beginnende) dementie of geheugenklachten. Zowel voor mantelzorgers en hun familie en vrienden. Wij bieden diverse activiteiten aan en geven informatie over dementie en alzheimer. Daarnaast zijn reminiscentie (het ophalen van herinneringen), cultuur en creativiteit belangrijke pijlers van het Odensehuis Haarlem.

Het Odensehuis heeft een open karakter. Het is een inloophuis waarbij deelnemers participanten zijn en samen met hun mantelzorgers bepalen welke activiteiten er zijn.

Wij zijn gevestigd in het Da Vinci huis, een centrum voor ontmoetingen in Haarlem Schalkwijk. Het Odensehuis Haarlem is een samenwerkingsverband tussen de Zorggroep Reinalda en Kennemerhart.

Kennemerhart_logo
reinalda

Missie & Visie

Onze missie is om mensen met (beginnende) dementie of geheugenklachten en hun mantelzorgers zo lang mogelijk actief mee te laten doen aan de samenleving. Eigen regie en zelf organisatie staat hier centraal. Bij het opzetten van de activiteiten staat de behoefte van de participant voorop. Professionals en vrijwilligers sluiten hierbij aan en zorgen voor ondersteuning en continuïteit. Iedereen kan binnen komen om deel te nemen aan activiteiten waar zij behoefte aan hebben en kunnen hier zelf vorm aan geven.