Let op: Je maakt gebruik van een sterk verouderde webbrowser waardoor deze website mogelijk niet goed functioneert, stap nu over op een moderne webbrowser.

Donaties

Steun Odensehuis Haarlem
Odensehuis Haarlem is een vrijwilligersorganisatie met één betaalde coördinator. We realiseren onze activiteiten met een subsidie van de gemeente Haarlem. Daarnaast zijn we afhankelijk van donaties van particulieren en bedrijven.

Donatie
Draagt u Odensehuis Haarlem een warm hart toe? Dan kunt u onze activiteiten steunen door een eenmalige of periodieke bijdrage over te maken. Dit kan op bankrekeningnummer NL95 RABO 0384 4264 17 ten name van Humanistische Stichting Zorggroep Reinalda, o.v.v. ‘donatie Odensehuis Haarlem’. Grote en kleine donaties helpen ons om een warm en actief inloophuis te blijven voor alle Haarlemmers die te maken hebben met geheugenproblemen en beginnende dementie.

Nalatenschap
Het is ook mogelijk om Odensehuis Haarlem als begunstigde op te nemen in uw testament. Meer informatie hierover kunt u verkrijgen bij uw notaris. Als u meer wilt weten kunt u uiteraard ook contact met ons opnemen.

Neem contact op voor meer informatie

Odensehuis Haarlem is een samenwerking tussen Zorggroep Reinalda en Kennemerhart.

Wat is er te doen?

Woensdag 4 augustus 2021

10:00 16:00 inloop
10:00 koffie
10:30 11:30 bewegen op muziek
12:30 samen lunchen
13:30 15:30 creatief atelier, spel of activiteit
14:30 thee
bekijk de hele agenda

Contact

Leonardo Da Vinciplein 73
2037 RR Haarlem
T: 06-30208824
E: info@odensehuishaarlem.nl

Openingstijden

Maandag en woensdag
van 10.00 tot 16.00 uur

Bezoek ons op Facebook